קטגוריות כלי רכב
רכבי נוסעים
4x4
רכבים מסחריים
:מפרט צמיגים
0 צמיגים
רוחב:
קוטר:
אינץ:
קוד עומס:
קוד מהירות:
Load 4 more tires